Samtal
Lär dig att slappna av, inhämta
energi och göra det bästa av livet.
Boka en tid >

Personlig mental träning – PMT

Ge dig själv eller någon annan lugna samtal i Mental träning – här får du reflektera, slappna av och inhämta verktyg för att utveckla dig och ditt liv. I den mentala träningen utgår vi från det du har som är bra: Din styrka, dina inre och yttre resurser, möjligheter, visioner och drömmar. Du kommer få insikter som hjälper dig att nå din fulla potential, du kommer lära dig att sätta upp mål inom olika områden i livet och att succesivt också nå dem. Vi rör oss mot lugn, närvaro, självmedkänsla, acceptans, tillit, återhämtning, energi, glädje, inspiration, kreativitet, utveckling, avspänd effektivitet, attraktiva målbilder och mycket mer. Dessutom är det fantastiskt roligt att träna mentalt – så häng på du också!

Ibland ställs vi inför utmaningar och svårigheter som vi är rädda att vi inte ska klara av. Men vi klarar mycket mer än vi tror och för att detta ska bli möjligt ska du tillåta dig själv att förändras och inte envist köra vidare i gamla spår. Tillåt dig att lära om.

Specialområden

Efter en kris

Har du gått igenom en kris? Med hjälp av Mental träning kan du komma vidare i livet och hitta dig själv igen. Oavsett vad du har gått igenom kan du hitta livsglädje och meningsfullhet, det kan bli en långvarig process men livet kan succesivt förändras till det bättre. Du börjar med att sätta ord på dina känslor, tankar och upplevelser, sedan tillförs den mentala träningens verktyg efterhand. Redan efter första samtalet kommer du känna att du är på väg.

Högkänslighet

Är du högkänslig? Genom kunskap om högkänslighet kan du förstå dig själv och ditt liv bättre, och genom en kombination med Mental träning kan du arbeta mot att hitta dig själv och komma till din rätt i livet. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15 – 20 % av alla människor. Den mest utmärkande egenskapen hos högkänsliga är det djupa bearbetandet av intryck och information, man lägger också märke till subtila saker och nyanser som andra människor normalt missar. En högkänslig person blir lätt överstimulerad och stressad vilket leder till behov av att dra sig undan och vila från alla sinnes- och känslointryck.

Läkande Skrivande

Vill du skriva om dina tankar, känslor och upplevelser? Genom att skriva och sätta ord på dina tankar kan du effektivt bearbeta och komma vidare i livet. Du kan kombinera läkande skrivande med Mental träning och du får därmed särskilt goda möjligheter att utveckla dig själv och ditt liv. Skrivandets konst kan sedan bli ett verktyg du kan ta till när andan faller på eller ett intresse att utveckla.


Sömnproblem

Har du sömnproblem som du inte lyckas komma tillrätta med? Vi går igenom dina levnadsvanor och din sömnproblematik, och med hjälp av Mental träning och handfasta regler kring sömnen kommer du redan inom några veckor ha en bättre sömn. Här får du kunskap och råd som verkligen hjälper, och med motivation och disciplin från din sida kommer du att sova bättre.

Mobbning

Är du utsatt för mobbning? Då behöver du stärka din självkänsla och ditt självförtroende – hitta din styrka och dina resurser – se dina möjligheter. Med hjälp av Mental träning kan du utvecklas och redan efter första samtalet kommer du ha nya insikter. Jag ger dig ett mycket konkret stöd som gör att du lugnt och tryggt kan utveckla dig själv.

Minfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, kombinerad med Mental Träning

Reducera din stress med hjälp av Mindfulness, bygg succesivt upp medvetenheten om dig själv och förmågan till fullständig närvaro. Du kommer utveckla självmedkänsla och förmåga att hantera starka känslor. Du utvecklar också din omtanke om andra. Du kommer generellt att bli lugnare, tryggare och gladare. Kombinera Mindfulness med Mental träning efter ditt specifika behov.

Mindfulness innebär att återta kontakten med kroppen – genom att lyssna på den och hitta kroppsliga sätt att hantera känslor, ger vi känslorna mindre makt över oss. Att vara i kontakt med kroppen är en förutsättning och grund för närvaro. Kropp, andning, tankar och känslor hänger samman och påverkar varandra.*
*) K. Lundblad 2017

Personlig mental tränare
Helena Linnerborg


Hem
Samtal
Aktuellt
Verksamhet
Mina reflektioner
Kontakt


info@linnerborg.se
073-267 17 51
Regementsg. 6
211 42 Malmö
Vänföretag:
Samtalskonsulten Sensitivus
Inspirationskompaniet
Madelenes Grönska
Stjärnvinden
Wellness for good

Copyright © 2017 Personlig mental tränare Helena Linnerborg
Hemsida och grafik av Gustaf Linnerborg